LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png
Náučný chodník

Trasa náučného chodníka vedie Humelskou dolinou kde môžme pozorovať prírodné krásy nášho chotára a zároveň aj bohatú minulosť našej obce. Chodník je dlhý 8 kilmetrov a pokojnou turistickou chôdzou sa ho dá prejsť za dve hodiny. Nie je náročný, trasu zvládne i menej zdatný, či vekovo starší turista.

Trasa začína na námesti obce Vyšný Medzev hlavnou informativnou tabulou kde najdeme popis historie našej obce a mapku samotnej trasy chodníka. Po niekolkých metroch smerom na západ vchádza do starej vozovej cesty, ktorá nas zavedie až k bodu č.1 s názvom pri Múre kde sa nachádza i jedna z vyhliadok. Milovník prírody sa tu môže pokochať pohľadom na panorámu nášho hlavného hrebeňa s najvyššími vrchmi Kloptaňa a Zbojnicka skala. Táto časť hrebeňa je súčasťou známej trasy, Cesta hrdinov SNP. Je to najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku. Vedie od Duklianského priesmyku na severovýchode krajiny až na západ po Devín. Ďalej nás chodník opäť nasmeruje do hlbokej starej vozovej cesty, ktorá bola kedysi hlavnou tepnou medzi obcou a dolinou Humel. Tu narazíme na tabuľu s historickým opisom bodu č.2. Ďalej cesta schádza do samotnej doliny a tu chodnik začne sprevádzať náštevníka miestami,ktore kedysi poskytovali obživu väčšine obyvateľov obce. Pri bode č.3 najdeme tabuľu s opisom dávnej obecnej kafilerie. Po prechode mosta môžme zájsť k tabuli bodu č.4 na ktorej najdeme opis Obecnej pily ,ktorá na základe historických prameňov vznikla v 16.storočí. Ak sa vrátime cez most späť, popod skalný utvar k bodu č.5 tak sa z nasledujúcej tabuli dozvieme niečo o materskej hornine ktorá sa týči nad ňou. Ďalej chodnikom popod zbytkov skalných lomov,lesíkom,malou drevenou lávkou ponad potok,nás chodník dovedie k verejným ohniskam kde v príjemnom prostredi altánkov si môžeme oddýchnuť, alebo podla chuti i niečo ugrilovať. Po krátkom odpočinku proti toku potoka Humel nás chodník zavedie k dvom umelo vytvoreným malým mrtvým ramenam které služia hlavne k zachytavaniu vody v prírode. Tu za mostikom zabočime ostro v ľavo a križením miestnej cesty stúpame mierným svahom až k tabuli bodu č.6 na ktorej najdeme opis starého obecného mlyna. Chodníkom ďalej mierným stupanim dolinou na sever obchadzajúc torza zakladov jednotlivých budov hamrov, pri ktorých môžeme pozorovať pozostatky ,ale aj existujucu sústavu vodných nádrží, kde pri jednej z ních najdeme tabuĺu bodu č.7 s opisom miestných hamrov. Ďalej po chodníku medzi dvoma vodnými nadržiami na malej lučke sa nachádza replika stredovekej taviacej pece v akých sa v dávnej minulosti premieňala vyťažená železná ruda na surové železo. Odtiaľ vystúpame na miestnu cestu a po nej sa dostaváme k rázcestiu Humelského kríža. Tu je na nás ako sa rozhodneme. Chodníkom môžme zájsť k stredovekej bani a nazrieť cez zamrežovaný vchod do kamennej ručne kresanej štôlne. Informačná tabula č.8 nám predstaví toto tažké remeslo,fotografie a krátky popis zoznámi náštevníka s nálezom náradia baníka,ktoré bolo objavené počas odkrývacích prác štôlne. Alebo sa môžme rozhodnúť zabočiť smerom na východ,prejsť dvoma mostíkmy potok humel, tu zabočiť na juh a chodníkom po vrstevnici kopirujúc hystorický vodný kanál, kde najdeme poslednú tabulu č.9 sa po dvoch kilometroch dostavame na kraj lesa a lesnými lukami stúpame k druhej vyhliadke s názvom Cesta strašnej dolky. Tu sa nám naskytne krásny pohľad na pohoria Slovenského krasu,Hačavských vrchov a taktiež Štóskych vrchov. Na východe je vidieť Jasovskú skalu,za ňou v diaľke rozpoznať južný cíp Košickej kotliny. Po krátkom odpočinku pokračujeme ku kaplnke nad obcou a ulicou schádzame na námestie,kde chodnik pri tabuli Po stopách naších predkov končí.

Radi by sme touto krátkou prezentáciou pozvali všetkých milovníkov turistiky a prírody a všetkých,ktorí by radi spoznali históriu a krásy našej obce. Veríme že počas Vašej náštevy budete bohatstva prírody a naše životné prostredie z láskou chrániť.

Zamestnanci obecného podniku lesov a služieb.